Dokumentacja szkolenia okresowego BHP
Czym jest dokumentacja szkolenia okresowego BHP?
1 września 2023
Jaki jest zakres materiału na szkoleniu BHP?
Jaki jest zakres materiału na szkoleniu BHP?
1 listopada 2023

Prace szczególnie niebezpieczne.
Zdefiniowanie, co oznaczają “prace szczególnie niebezpieczne”, może być skomplikowane, ale generalnie chodzi o prace, niosące za sobą zwiększone ryzyko uszkodzenia ciała, czy nawet śmierci. Istnieją specyficzne standardy i protokoły, których przestrzeganie podczas wykonywania takich zadań, zapewnia maksymalne możliwe bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym.

Przykłady prac szczególnie niebezpiecznych

Nie chodzi tylko o prace na wysokościach czy z użyciem niebezpiecznych chemikaliów. Do tej kategorii zaliczają się też prace pod wodą, w ekstremalnych temperaturach czy z prądem. Do tego dochodzą roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.

Profilaktyka i środki ostrożności

W przypadku zadań klasyfikowanych jako prace szczególnie niebezpieczne niezwykle ważne jest stosowanie środków ochrony osobistej (np. kasków, rękawic, ochrony słuchu). Specjalistyczne szkolenie oraz regularne kontrole i badania stanu zdrowia pracowników jest często wymagane. Niezbędne może okazać się również dodatkowe szkolenie. Oczywiście, nad wykonywaną pracą musi czuwać specjalnie oddelegowana osoba, najlepiej inspektor BHP, odpowiedzialna, za nadzór i dopełnienie wymogów BHP w trakcie prac.

Znaczenie regularnych szkoleń

Szkolenia uczą nas, jak radzić sobie z zagrożeniami w miejscu pracy. Dzięki nim lepiej rozumiemy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i jakie działania podejmować w sytuacjach kryzysowych. Firmy nieustannie aktualizują swoje procedury, aby były zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i technologią.

Zrozumienie i szacunek dla potencjalnych zagrożeń w pracy to podstawa bezpieczeństwa. Niezależnie od branży i rodzaju pracy, każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy.

Jeśli interesują Cię szkolenia BHP, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.