Ocena ryzyka zawodowego


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Każdy pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, jakie występuje na danym stanowisku pracy. Do jego obowiązków należy również zastosowanie profilaktycznych środków, które zmniejszą do minimum ryzyko związane z dana pracą. Każdy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać zapoznany z dokumentem, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Ten fakt musi zostać potwierdzony jego własnoręcznym podpisem.

Co powinno znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem w formie pisemnej, który powinien zawierać następujące elementy:

  • dokładny opis miejsca, w którym znajduje się stanowisko pracy (wraz z wewnątrzzakładowymi regulaminami pracy, jeśli takie istnieją),
  • dokładny zakres czynności wykonywanych przez pracownika,
  • spis urządzeń i maszyn, z jakich pracownik będzie korzystał,
  • określenie metody badawczej (np. RISC SCORE, PHA czy PN-N-18002),
  • spis wszystkich czynników mogących być przyczyną zagrożenia,
  • spis czynności profilaktycznych ograniczających wystąpienie zagrożenia.ie zagrożenia.

Kto powinien sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?

Każda osoba, która prowadzi działalność i nie ma obowiązku tworzyć służby BHP, może zbadać i ocenić ryzyko samodzielnie. Jednak czy ma wtedy pewność, że cała dokumentacja jest odpowiednio przygotowana i że nie naraża się na otrzymanie mandatu?

Skontaktuj się z nami! W ramach obsługi BHP firm na terenie Bielska-Białej i okolic sporządzamy dokumentację związaną z oceną ryzyka zawodowego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe