Jak dzielimy szkolenia BHP?


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Jak dzielimy szkolenia BHP?

To, jak dzielimy szkolenia BHP, wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kursów. Są to szkolenia wstępne oraz okresowe.

Rodzaje szkoleń – jak dzielimy szkolenia BHP?

Szkolenia BHP wstępne odbywają się w pierwszych dniach pracy pracownika. Zanim ten zostanie dopuszczony do samodzielnego wykonywania obowiązków. Składają się one z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Czas każdego szkolenia uzależniony jest od stanowiska. Ponadto instruktaż stanowiskowy musi być ponawiany przy każdej zmianie stanowiska. Zwłaszcza gdy zmienia się zakres obowiązków.

Szkolenia BHP okresowe to kolejna grupa szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich częstotliwość i minimalna długość zależy od grupy zawodowej. Pierwsze szkolenie okresowe odbywa się nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Następne powtórzenia kursów zależne są od rodzaju wykonywanej pracy i obowiązków:

- pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż co 6 lat, - osoby zarządzające pracownikami – co 5 lat, - pracownicy inżynieryjno-techniczni – co 5 lat, - osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż co 3 lata.

Każdy pracownik musi zostać odpowiednio przeszkolony, aby mógł bezpiecznie wykonywać obowiązki. Zawsze może zdarzyć się jakiś wypadek. Dlatego też pracownicy powinni potrafić właściwie zareagować w każdej sytuacji.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe