Jakie szkolenia bhp dla nowego pracownika?


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Jakie Szkolenia BHP dla nowego pracownika?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla nowo zatrudnianych pracowników. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części a jego celem jest zapoznanie pracownika z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP (w tym przepisami wewnątrzzakładowymi) oraz przygotowanie pracownika do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

Jakim obowiązkowym szkoleniom w zakresie BHP podlegają nowo zatrudnieni pracownicy?

Jakie szkolenie BHP dla nowego pracownika?

Każdy pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu BHP. Składa się ono z dwóch etapów:

- instruktaż ogólny – szkolenie wstępne ogólne,

- instruktaż stanowiskowy – szkolenie wstępne na stanowisku pracy.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP w tym m.in. z przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy. Dotyczy on również zasad udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w razie wypadku przy pracy czy też wypadku w drodze do lub z pracy. Przeprowadzeniem szkolenia wstępnego zajmuje się osoba, która ma do tego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Instruktaż stanowiskowy ma natomiast na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy a także z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywana pracą. Zadaniem tego szklenia jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza najczęściej bezpośredni przełożony pracownika lub pracodawca.

Odbycie szkolenia wstępnego BHP należy potwierdzić poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego umieszczanej w aktach osobowych pracownika.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe