Skierowanie na badania wstępne lekarskie BHP – najważniejsze informacje


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Skierowanie na badania wstępne lekarskie BHP – najważniejsze informacje o czym należy wiedzieć?

Skierowanie na badanie wstępne lekarskie BHP wypełnia pracodawca. Każdy nowozatrudniony pracownik musi zostać dopuszczony do pracy przez lekarza. Na kim ciążą koszty wizyty u lekarza? Kto pokrywa koszty wstępnego badania pracownika?

Skierowanie na badania wstępne lekarskie BHP według Kodeksu pracy

Kwestie dotyczące wstępnych badań lekarskich reguluje art. 229 Kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek skierować osobę podejmującą pracę na wstępne badania lekarskie, które muszą zostać przeprowadzone jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego!

Pracodawca musi wydać skierowanie na badania wstępne. Wzór skierowania ustalony jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 457 z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 3 do powyższego rozporządzenia.

Pracodawca w skierowaniu musi określić warunki, w jakich będzie pracował pracownik. Mowa tutaj o zagrożeniach takich jak m.in. czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy pyły.

Gdy orzeczenie lekarskie nie stwierdza przeciwwskazań do pracy, pracownik może ją rozpocząć. W przypadku braku takiego orzeczenia, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy.

Wstępne badania lekarskie, tak samo jak i pozostałe badania profilaktyczne (okresowe i kontrolne) są wykonywane na koszt pracodawcy. Ponadto pracodawca ponosi koszt przejazdu, gdy badania wykonywane są w innej miejscowości.

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy w aktach osobowych pracownika.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe