Wstępne szkolenia BHP Dokumentacja


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Jakie dokumenty uprawomocniają wstępne szkolenie BHP?

Odbycie wstępnego szkolenia BHP powinno być odpowiednio udokumentowane. Pracownik potwierdza przebycie szkolenia na piśmie, a odpowiednia notka trafia do jego akt osobowych. Oświadczenie pracownika musi zawierać jego imię i nazwisko, miejsce i datę odbycia szkolenia oraz podpis pracownika.

Za resztę dokumentów odpowiedzialny jest pracodawca, który powinien umieścić w aktach osobowych pracownika „kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wzór karty można znaleźć w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń z zakresu BHP. Po wstępnym szkoleniu BHP pracownik powinien przed upływem roku odbyć szkolenie okresowe.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe