Wstępne szkolenie BHP Instruktaż stanowiskowy


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


 

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to jeden z elementów wstępnego szkolenia BHP, które powinien przejść każdy nowo zatrudniony pracownik. Instruktaż powinien odbyć się na docelowym stanowisku pracy. Podczas szkolenia pracownik zapoznaje się z zagrożeniami, jakie mogą występować podczas pracy na danym stanowisku, a przede wszystkim ze sposobami na ich uniknięcie.

Jakie etapy obejmuje instruktaż stanowiskowy podczas wstępnego szkolenia BHP?

1. Pracownik odbywa rozmowę wstępną z instruktorem. Może to być szkoleniowiec BHP lub przełożony czy też inny pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.

2. Instruktor objaśnia, jakie czynności pracownik będzie musiał wykonywać na danym stanowisku pracy oraz jak wykonywać je z zachowaniem bezpieczeństwa.

3. Pracownik wykonuje na próbę docelowe czynności. W razie błędów zostanie skorygowany przez instruktora.

4. Pracownik wykonuje samodzielnie pracę pod nadzorem instruktora.

Czas trwania tej części naszego wstępnego szkolenia BHP w Bielsku-Białej jest uzależniony od kilku czynników takich jak: przygotowanie zawodowe pracownika, staż pracy oraz rodzaj pracy i zagrożenia z nim związane. Zakończenie szkolenia powinno być odpowiednio udokumentowane.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe