Karta szkolenia wstępnego BHP


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Co zapewnia karta szkolenie wstępnego BHP?

Aby pracodawca mógł dopuścić pracownika do pracy na danym stanowisku, musi upewnić się, że posiada on odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem kompetencji pracownika jest karta szkolenia wstępnego BHP, która umieszczana jest w aktach pracownika po ukończonym szkoleniu BHP. Szkolenie to natomiast musi być zorganizowane przed pracodawcę.

Jak zdobyć kartę szkolenie wstępnego BHP?

Jak już wiesz, kartę szkolenia wstępnego BHP otrzymuje pracownik po odbyciu tegoż szkolenia. Jest ono podzielone na 2 części:

  • szkolenie wstępne ogólne,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy.

Instruktaż ogólny dotyczy wszystkich pracowników, nawet studentów przyjętych na praktyki. Daje on wiedzę na temat ogólnych przepisów z zakresu BHP i jest prowadzony przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osobę zewnętrzną pełniącą funkcję takiej służby. Minimalny czas takiego szkolenie to zazwyczaj 3 godziny lekcyjne (3 x 45 min).

Instruktaż stanowiskowy dotyczy osób, które pracują na stanowiskach robotniczych lub takich, które wiążą się z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Szkolenie przeprowadza pracodawca lub osoba do tego wyznaczona, jak na przykład pracownicy naszej firmy z Bielska-Białej. Instruktor musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Długość szkolenia jest uzasadniona od charakteru wykonywanej na danym stanowisku pracy.

Po zakończonym szkoleniu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP, która umieszczana jest w jego aktach osobowych w części B.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe