Szkolenia BHP
Obsługa firm

 

Pomagamy małym, średnim i dużym firmom


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Kim jesteśmy?

Szkolenia BHP, Obsługa firm BHP, Kursy na wózki widłowe - Nasza firma istnieje na rynku od kwietnia 2008 roku, kiedy to jako studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach postanowiliśmy wspólnie rozpocząć własną działalność. Dziś z powodzeniem prowadzimy razem biznes, który śmiało można określić jako rodzinny. Idea bezpieczeństwa pracy została zaszczepiona nam przez rodziców już w dzieciństwie. BHP zatem to nie tylko wykształcenie i praca, ale także tradycja i pasja. Przez lata wypracowaliśmy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie szkoleń i obsługi BHP firm (głównie Szkolenia BHP). Działamy na bazie szerokiej wiedzy, bogatego doświadczenia i sprawdzonych rozwiązań. Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa podległym nam pracownikom. Staramy się o komfort pracodawców, dbając o ich spokój wynikający z zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Twoja satysfakcja to nasz sukces. Współpracujemy z firmami na terenie miast Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń oraz innych miast z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Jesteśmy specjalistami w zakresie BHP - szkolenia BHP, kursy na wózki widłowe, obsługa BHP firm.
Współpracujemy z wieloma firmami na terenie Bielska-Białej
oraz całego śląska i małopolski.


Kształtowanie właściwych warunków pracy


Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad dotyczących takiego wykonywania pracy,

które pozwoli na maksymalne zmniejszenie ryzyka.ZAINTERESOWANY?
DZIAŁAMY NA TERENIE

Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota2 tygodni temu
Potrzebują Państwo zorganizować szkolenie BHP dla Pracowników?
A może szukają Państwo osoby, która zajmie się tematyką BHP w Państwa Firmie?

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także outsourcingu BHP na naszej stronie internetowej www.serwisbhp24.pl

Służymy Państwu wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota jest w: Serwis Bhp Marta Janota.2 miesięcy temu
Serwis Bhp Marta Janota
Czy Pracodawca ma obowiązek udostępniać Pracownikom instrukcje📑 w zakresie bhp???

Odpowiedź: TAK !!!

Zgodnie z Art. 237⁴ Pracodawca ma obowiązek zaznajamiania Pracowników🧍‍♂️🧍‍♂️ z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac w tym także z zasadami bezpiecznej🔒 obsługi maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy.

Instrukcje powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych❗️❗️ stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 👨‍🔧Pracowników.
Pamiętaj aby instrukcje były łatwo dostępne dla Pracowników!

Należy pamiętać także o pisemnym🖋 potwierdzeniu zapoznania się przez Pracownika z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w firmie.

#serwisbhp24 #szkoleniabhp #szkoleniabhpśląsk #szkoleniabhpmałopolska
Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota4 miesięcy temu
Czy Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp dla nowozatrudnionego pracownika? 🤔

Odpowiedź: TAK!!!‼️

W takim razie jakie szkolenie należy przeprowadzić???

Zgodnie z Art. 237³ §1 i 2 Kodeksu pracy Pracodawca nie może dopuścić do pracy Pracownika nieposiadającego dla danego 🖥️ stanowiska pracy wymaganych kwalifikacji zawodowych a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek organizacji szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy) przed dopuszczeniem nowozatrudnionego 👷 pracownika do pracy oraz organizację szkoleń okresowych (dla już pracujących pracowników) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje szkoleń, czasookresy w których należy przeprowadzić szkolenie a także wzory dokumentacji z tym związanej zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Po więcej wiedzy na temat bhp zapraszamy na naszą stronę👇
👉https://www.serwisbhp24.pl/szkolenia-bhp/
#serwisbhp #bhp24 #bhp #serwisbhp24 #SzkoleniaBHP #szkoleniabhpśląsk #szkoleniabhpmałopolska
Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota8 miesięcy temu
Czy Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy???🤔
Odpowiedź: TAK ❗

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także jest obowiązany chronić życie i zdrowie Pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.😁
Przepisy Kodeksu pracy, a także rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, nakładają na Pracodawcę obowiązek zapewnienia pomieszczeń pracy odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych Pracowników.👩‍🔧
Obowiązkiem Pracodawcy jest także zapewnienie wymaganych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.😷

Należy także pamiętać o odpowiednim doborze maszyn i innych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie stanowiska pracy.
Co ważne, wszelkie stosowane maszyny i urządzenia techniczne muszą zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy a w szczególności m.in. zabezpieczyć Pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem, a także uwzględniać zasady ergonomii.👷👷‍♀️
Nie wolno także zapomnieć o wymaganych zabezpieczeniach i innych urządzeniach ochronnych stosowanych przy maszynach.⛑

Po więcej informacji na temat bezpiecznej organizacji stanowisk pracy zapraszamy na naszą stronę internetową 👇
www.serwisbhp24.pl

#serwisbhp24 #szkoleniabhp #szkoleniabhpśląsk #szkoleniabhpmałopolska
Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota9 miesięcy temu
Czy Pracodawca ma obowiązek skierować osobę podejmującą pracę na profilaktyczne badania lekarskie??? 🤔
Odpowiedź: TAK!!!

Kto w takim przypadku pokrywa koszty badania pracownika???🤔

Kwestie dotyczące wstępnych badań lekarskich reguluje art. 229 Kodeksu pracy. Pracodawca ma obowiązek skierować osobę podejmującą pracę na wstępne badania lekarskie, które muszą zostać przeprowadzone jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego ❗️
To Pracodawca musi wydać skierowanie na wstępne badania lekarskie w którym musi określić warunki, w jakich będzie pracował pracownik. 🤝
Mowa tutaj o zagrożeniach takich jak m.in. czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy pyły. 😮

Gdy orzeczenie lekarskie nie stwierdza przeciwwskazań do pracy, pracownik może ją rozpocząć. W przypadku braku takiego orzeczenia, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. 😕

Wstępne badania lekarskie, tak samo jak i pozostałe badania profilaktyczne (okresowe i kontrolne) są wykonywane na koszt pracodawcy.

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy w aktach osobowych pracownika. 👍

Więcej informacji na temat profilaktycznych badań lekarskich na naszej stronie 👇
https://www.serwisbhp24.pl/
#serwisbhp24 #szkoleniabhp #szkoleniabhpśląsk #szkoleniabhpmałopolska
Serwis Bhp Marta Janota
Serwis Bhp Marta Janota11 miesięcy temu
POKAŻ WIĘCEJ

Dane kontaktowe