Szkolenia okresowe BHP – dlaczego są takie ważne?


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Szkolenia okresowe BHP - dlaczego są takie ważne?

Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oczywiście nie jest obcy dla każdego pracodawcy. Szkolenie BHP wstępne musi przejść każdy nowo zatrudniony pracownik bez względu na to, na jakim stanowisku będzie pracował. Trzeba jednak pamiętać, że wiedzę trzeba odświeżać co jakiś czas, organizując szkolenia okresowe BHP.

Szkolenia okresowe powtarza się co jakiś czas ponieważ należą one do obowiązkowych elementów, wymaganych prawem pracy. Pracodawca ma obowiązek taki kurs zorganizować, a z kolei pracownicy muszą wziąć w nim udział. Jak to wygląda w praktyce? Co jaki czas trzeba powtarzać szkolenia? Na te pytania postaramy się dziś odpowiedzieć.

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie okresowe BHP?

Musi zostać one zorganizowane w godzinach pracy, oraz na terenie firmy, czyli miejsca wykonywania przez pracownika swoich obowiązków zawodowych. Dla poszczególnych grup zawodowych, czas trwania szkolenia jest określany indywidualnie.

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może przygotować sam pracodawca lub wyznaczony pracownik - jeżeli posiada stosowne do tego kwalifikacje. Można też zlecić zewnętrznej, specjalistycznej firmie szkolenie okresowe BHP. Żywiec, Milówka, Bielsko-Biała to miasta, w których takie zajęcia organizuje Serwis BHP24.

Kto musi przejść szkolenie okresowe BHP?

Tak jak już wspomnieliśmy na początku, każdy pracownik ma obowiązek co jakiś czas zaktualizować swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Według najnowszych przepisów szkolenia okresowe bezwzględnie muszą przejść:
- pracownicy fizyczni, wykonujący prace niebezpieczne, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia - raz na rok (szkolenie trwa 360 minut i obejmuje instruktaż na stanowisku pracy oraz wykład teoretyczny),
- pracownicy fizyczni na stanowiskach robotniczych - raz na trzy lata (szkolenie również trwa 360 minut, składa się z części instruktażowej na stanowisku oraz z wykładu teoretycznego),
- pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, jak i oczywiście inne osoby zarządzające pracownikami, inżynierowie, pracownicy techniczni, technologiczny, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy, osoby narażone na pracę z czynnikami niebezpiecznymi, uciążliwymi lub szkodliwymi dla zdrowia, pracownicy BHP - raz na 5 lat (szkolenie obejmuje kurs, seminarium oraz kierowane samokształcenie, trwa 720 minut),
- pracownicy administracyjno-biurowi z grupy działalności wyższej niż trzecia grupa ryzyka oraz inni, niewymienieni - raz na 6 lat (360 minut szkolenia).


Jak wygląda szkolenie BHP okresowe?

To też zależy od tego, do kogo jest kierowane. Może różnić się czasem trwania oraz sposobem prowadzenia. W niektórych przypadkach wystarczy sam wykład teoretyczny, innym razem wzbogaca się go o instruktaż na stanowisku. Ze względu na bardziej wymagające lub niebezpieczne stanowiska prowadzone są także ćwiczenia praktyczne i dyskusje. Szkolenie kończy się egzaminem.

Szkolenie okresowe - komu je zlecić?

To już zależy od samego pracodawcy. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem wydaje się zlecenie organizacji szkoleń specjalistycznej firmie zajmującej się bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu zaoszczędzi się czas i pieniądze. Zajęcia będą bezsprzecznie w pełni profesjonalne, pomogą pracownikom zaktualizować wiedzę. Prowadzą je bowiem osoby wykwalifikowane, mające usystematyzowane informacje odnośnie najnowszych regulacji prawnych. Firma Serwis BHP24 organizuje takie szkolenia BHP okresowe w Żywcu, Milówce, Bielsku-Białej i okolicach.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe