Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Każdy pracodawca, który zatrudnia nowego pracownika, musi poinformować go o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda nowozatrudniona osoba musi odbyć wstępne szkolenie BHP. Dokumentem, który to potwierdza, jest karta szkolenia wstępnego BHP. Warto wiedzieć, jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP krok po kroku

Prawidłowe wypełnienie karty szkolenia wstępnego BHP polega na wpisaniu w określone pola odpowiednich danych. Właściwe wypełnienie dokumentu wymaga podania:

  • oznaczenia pracodawcy (dane pracodawcy),
  • oznaczenia osoby odbywającej szkolenie (jej imię i nazwisko),
  • nazwy komórki organizacyjnej (nazwa firmy pracodawcy),
  • informacji dotyczących instruktażu ogólnego (data, podpis pracownika i osoby przeprowadzającej szkolenie),
  • informacji dotyczących instruktażu stanowiskowego (nazwa stanowiska, data, imię i nazwisko pracownika, podpisy pracownika i osoby przeprowadzającej szkolenie)

Teraz już wiesz, jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentu w aktach osobowych pracownika. Następnie w przeciągu 6 lub 12 miesięcy (w zależności od stanowiska) od daty zatrudnienia pracownika konieczne jest skierowanie go na szkolenie okresowe BHP. Należy je systematycznie powtarzać. Okresy powtórzeń uzależnione są od stanowiska pracy pracownika.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe