Stały nadzór BHP (outsourcing)


Zadzwoń do nas!

 692 691 513

604 412 372


Stały nadzór bhp nad pracownikiem
Dlaczego warto?

Stały nadzór bhp nad pracownikiem (outsourcing) pozwala na wykonanie zadań służby bhp na podstawie art. 237.11 Kodeksu Pracy. Dlaczego warto powierzyć tego typu zadania pracownikom spoza zakładu pracy?

Na czym polega outsourcing BHP?

Pod pojęciem outsourcingu kryje się przekazanie realizacji zadań i funkcji firmom zewnętrznym, które specjalizują się w danej dziedzinie. W Polsce tego typu działania z roku na rok zyskują na popularności. Outsourcing BHP jest zatem nadzorem bhp. W jego ramach firma zewnętrzna może przeprowadzić szkolenia bhp, Ppoż., z pierwszej pomocy czy też podjąć współpracę przy ocenie ryzyka. Outsourcing obejmuje także prowadzenie kontroli stanu oraz konsultacji z zakresu bhp i Ppoż.

Jakie korzyści niesie outsourcing BHP?

Outsourcing, będący nadzorem bhp nad pracownikiem, niesie szereg wymiernych korzyści. Uważa się, że jest to jedna z najefektywniejszych strategii zarządzania firmą. Dzięki wykorzystaniu zasobów zewnętrznych podmiot może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Tym samym realizuje priorytetowe cele i zadania związane bezpośrednio ze strefą aktywności firmy. Ponadto zlecenie nadzoru bhp podmiotowi zewnętrznemu pomaga w optymalizacji kosztów. Wykorzystanie niezależnych specjalistów pomaga w uzyskaniu rzetelnych danych. Tym samym przekłada się to na efektywniejsze nadzorowanie warunków pracy. Osoba audytująca zapewnia większy obiektywizm niż pracodawca. Taki model współpracy pozwala zapewnić stałą kontrolę nad kwestiami bhp. Warto zaznaczyć, że z uwagi na częste zmiany w przepisach, dobrze powierzyć wykonywanie zadań z zakresu bhp i Ppoż. specjalistom z danej dziedziny.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami bhp, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenach miast takich jak Bielsko-Biała, Żywiec, Milówka, Zwardoń, Katowice oraz na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dane kontaktowe